MLB Underdog Records

MLB UNDERDOG RECORDSDATE
SPORT
ACCESS TYPE
MATCHUP
RESULTS
07/31 MLB UNDERDOG PHILLY +114 vs. ATLANTA WINNER
07/31 MLB UNDERDOG BOSTON -1.5 +160 vs. TAMPA BAY WINNER
07/30 MLB UNDERDOG KC  +131 vs.  TORONTO LOSS
07/30 MLB UNDERDOG OAKLAND +123  vs.  CLEVELAND LOSS
07/29 MLB UNDERDOG KC  +146  vs.  CLEVELAND LOSS
07/29 MLB UNDERDOG ARIZONA +170  vs.  SEATTLE WINNER
07/28 MLB UNDERDOG CHICAGO  +106  vs.  BOSTON WINNER
07/28 MLB UNDERDOG KC +106 vs. CLEVELAND WINNER
07/27 MLB UNDERDOG ATLANTA  +163  vs.  BALTMORE LOSS
07/27 MLB UNDERDOG KC +101 vs. CLEVELAND WINNER
07/26 MLB UNDERDOG MINNESOTA +113  vs. NYY LOSS
07/26 MLB UNDERDOG DETROIT + 129  vs. BOSTON LOSS
07/25 MLB UNDERDOG DETROIT +115  vs. BOSTON WINNER
07/25 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +106  vs.  ARIZONA LOSS
07/24 MLB UNDERDOG DETROIT +124 vs. BOSTON LOSS
07/24 MLB UNDERDOG BALTIMORE  +138 vs. TAMPA BAY LOSS
07/23 MLB UNDERDOG TORONTO  +108 vs. OAKLAND WINNER
07/23 MLB UNDERDOG ARIZONA +126  vs.  MILWAUKEE WINNER
07/22 MLB UNDERDOG SEATTLE +122 vs. DETROIT   LOSS
07/22 MLB UNDERDOG TORONTO +142  vs.  OAKLAND   LOSS
07/21 MLB UNDERDOG WASHINGTON + 106  vs. NY METS   LOSS
07/21 MLB UNDERDOG KANSAS CITY  +106  vs. PITTSBURGH   WINNER
07/20 MLB UNDERDOG WASHINGTON -1.5 vs. NY METS  WINNER
07/20 MLB UNDERDOG ATLANTA +125 vs..  LA DODGERS WINNER
07/19 MLB UNDERDOG TORONTO +106  vs. TAMPA   WINNER
07/19 MLB UNDERDOG PITTSBURGH +106  vs.  MILWAUKEE    WINNER
07/18 MLB UNDERDOG KC + 117  vs. CHI WHITE SOX  WINNER
07/18 MLB UNDERDOG TEXAS +122 vs. HOUSTON   WINNER
07/10 MLB UNDERDOG MIAMI +110 vs. CINCI LOSS
07/10 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +105 vs. TORONTO WINNER
07/09 MLB UNDERDOG ST. LOUIS +100 vs. PITTS WINNER
07/09 MLB UNDERDOG ST. LOUIS vs. PITTS U6.5 +100 WINNER
07/08 MLB UNDERDOG ST. LOUIS +105 vs. CHI CUBS WINNER
07/08 MLB UNDERDOG HOUSTON +125 vs. CLEVELAND LOSS
07/07 MLB UNDERDOG CINCI +140 vs. WASHINGTON WINNER
07/07 MLB UNDERDOG ATLANTA +160 vs. MILWAUKEE WINNER
07/06 MLB UNDERDOG PHILLY +230 vs. LA DODGERS LOSS
07/06 MLB UNDERDOG ATLANTA +137 vs. MILWAUKEE WINNER
07/05 MLB UNDERDOG SEATTLE +100 vs. OAKLAND WINNER
07/05 MLB UNDERDOG DETROIT +109 vs. TORONTO LOSS
07/03 MLB UNDERDOG SAN FRAN +120 vs. WASHINGTON LOSS
07/03 MLB UNDERDOG COLORADO +155 vs. ARIZONA LOSS
07/02 MLB UNDERDOG TAMPA BAY +120 vs. CLEVELAND LOSS
07/02 MLB UNDERDOG COLORADO +145 vs. ARIZONA LOSS
07/01 MLB UNDERDOG MIAMI +120 vs. SAN FRAN WINNER
07/01 MLB UNDERDOG PHILLY +105 vs. MILWAUKEE LOSS
06/30 MLB UNDERDOG TEXAS +132 vs. BALTIMORE WINNER
06/30 MLB UNDERDOG MINNESOTA +110 vs. CINCI WINNER
06/29 MLB UNDERDOG ARIZONA +145 vs. LA DODGERS WINNER
06/29 MLB UNDERDOG COLORADO +150 vs. OAKLAND LOSS
06/28 MLB UNDERDOG ARIZONA +100 vs. SAN DIEGO WINNER
06/28 MLB UNDERDOG BOSTON +165 vs. TAMPA BAY WINNER
06/27 MLB UNDERDOG TEXAS +145 vs. TORONTO WINNER
06/27 MLB UNDERDOG ARIZONA +115 vs. SAN DIEGO LOSS
06/26 MLB UNDERDOG BOSTON +106 vs. TAMPA BAY WINNER
06/26 MLB UNDERDOG NY YANKEES +117 vs. HOUSTON WINNER
06/25 MLB UNDERDOG LA DODGERS +130 vs. CHI CUBS WINNER
06/25 MLB UNDERDOG COLORADO +115 vs. ARIZONA LOSS
06/24 MLB UNDERDOG ATLANTA +150 vs. WASHINGTON LOSS
06/24 MLB UNDERDOG TORONTO +108 vs. TAMPA BAY WINNER
06/23 MLB UNDERDOG CHI CUBS +125 vs. LA DODGERS WINNER
06/23 MLB UNDERDOG CINCI +140 vs. PITTSBURGH LOSS
06/22 MLB UNDERDOG HOUSTON +116 vs. LA ANGELS LOSS
06/22 MLB UNDERDOG DETROIT vs. CLEVELAND UNDER 8.5 LOSS
06/21 MLB UNDERDOG BALTIMORE +123 vs. TORONTO WINNER
06/21 MLB UNDERDOG HOUSTON +104 vs. SEATTLE WINNER
06/20 MLB UNDERDOG PITTS +130 vs. WASHINGTON LOSS
06/20 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +120 vs. COLORADO LOSS
06/19 MLB UNDERDOG WASHINGTON +113 vs. PITTS WINNER
06/19 MLB UNDERDOG MIAMI +115 vs. CINCI LOSS
06/18 MLB UNDERDOG MINNESOTA +110 vs. ST. LOUIS WINNER
06/18 MLB UNDERDOG SAN FRAN +134 vs. SEATTLE WINNER
06/17 MLB UNDERDOG PHILLY +150 vs. BALTIMORE LOSS
06/17 MLB UNDERDOG CHI CUBS +115 vs. CLEVELAND WINNER
06/16 MLB UNDERDOG WASHINGTON +115 vs. TAMPA BAY WINNER
06/16 MLB UNDERDOG CLEVELAND +130 vs. CHI CUBS WINNER
06/15 MLB UNDERDOG WASHINGTON +110 vs. TAMPA BAY LOSS
06/15 MLB UNDERDOG NY YANKEES vs. MIAMI UNDER 7 +100 WINNER
06/14 MLB UNDERDOG SEATTLE +125 vs. HOUSTON LOSS
06/14 MLB UNDERDOG DETROIT +150 vs. CLEVELAND WINNER
06/13 MLB UNDERDOG ARIZONA +130 vs. SAN FRAN WINNER
06/13 MLB UNDERDOG WASHINGTON +110 vs. MILWAUKEE WINNER
06/12 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +110 vs. ST. LOUIS LOSS
06/12 MLB UNDERDOG SAN DIEGO +190 vs. LA DODGERS LOSS
06/11 MLB UNDERDOG CLEVELAND +100 vs. SEATTLE WINNER
06/11 MLB UNDERDOG COLORADO +120 vs. MIAMI LOSS
06/10 MLB UNDERDOG TEXAS +126 vs. OAKLAND LOSS
06/10 MLB UNDERDOG ST. LOUIS -1.5 +125 vs. COLORADO WINNER
06/09 MLB UNDERDOG TAMPA BAY +108 vs. LA ANGELS LOSS
06/09 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +160 vs. PITTSBURGH WINNER
06/08 MLB UNDERDOG ARIZONA +140 vs. LA DODGERS LOSS
06/08 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +120 vs. PITTSBURGH WINNER
06/07 MLB UNDERDOG MIAMI +100 vs. COLORADO WINNER
06/07 MLB UNDERDOG CHI CUBS +130 vs. WASHINGTON WINNER
06/06 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +116 vs. MINNESOTA WINNER
06/06 MLB UNDERDOG TAMPA BAY +180 vs. SEATTLE LOSS
06/05 MLB UNDERDOG CHI CUBS +116 vs. WASHINGTON LOSS
06/05 MLB UNDERDOG SAN DIEGO -1.5 +140 vs. CINCI WINNER
06/04 MLB UNDERDOG PHILLY +115 vs. CINCI LOSS
06/04 MLB UNDERDOG ARIZONA +128 vs. NY METS LOSS
06/03 MLB UNDERDOG TORONTO +113 vs. WASHINGTON WINNER
06/03 MLB UNDERDOG TEXAS +121 vs. CHI WHITE SOX LOSS
06/02 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +123 vs. CLEVELAND LOSS
06/02 MLB UNDERDOG ST. LOUIS -1.5 +105 vs. MILWAUKEE LOSS
06/01 MLB UNDERDOG CLEVELAND +102 vs. SEATTLE WINNER
06/01 MLB UNDERDOG BALTIMORE +100 vs. TAMPA BAY LOSS
05/31 MLB UNDERDOG OAKLAND -1.5 +170 vs. NY YANKEES WINNER
05/31 MLB UNDERDOG ATLANTA +161 vs. SAN FRAN WINNER
05/30 MLB UNDERDOG NY YANKEES +117 vs. OAKLAND WINNER
05/30 MLB UNDERDOG ATLANTA +131 vs. SAN FRAN WINNER
05/29 MLB UNDERDOG CINCI +112 vs. WASHINGTON WINNER
05/29 MLB UNDERDOG ARIZONA +119 vs. MILWAUKEE WINNER
05/28 MLB UNDERDOG PITTSBURGH -1.5 +135 vs. SAN DIEGO WINNER
05/28 MLB UNDERDOG SEATTLE +108 vs. CLEVELAND LOSS
05/27 MLB UNDERDOG SAN FRAN +115 vs. MILWAUKEE WINNER
05/27 MLB UNDERDOG DETROIT +145 vs. OAKLAND WINNER
05/26 MLB UNDERDOG CLEVELAND  -1.5 +130 vs. TEXAS LOSS
05/26 MLB UNDERDOG TORONTO -1.5 +130 vs. CHI WHITE SOX LOSS
05/25 MLB UNDERDOG BALTIMORE +103 vs. HOUSTON WINNER
05/25 MLB UNDERDOG CINCI -1.5 +140 vs. COLORADO LOSS
05/24 MLB UNDERDOG TEXAS +132 vs. NY YANKEES WINNER
05/24 MLB UNDERDOG NY METS +160 vs. PITTS LOSS
05/23 MLB UNDERDOG TEXAS +139 vs. NY YANKEES WINNER
05/23 MLB UNDERDOG CINCI +200 vs. CLEVELAND LOSS
05/22 MLB UNDERDOG PITTSBURGH -1.5 +145 vs. NY METS. WINNER
05/22 MLB UNDERDOG CLEVELAND -1.5 +150 vs. CINCI WINNER
05/21 MLB UNDERDOG TEXAS +141 vs. BOSTON WINNER
05/21 MLB UNDERDOG HOUSTON +136 vs. DETROIT LOSS
05/20 MLB UNDERDOG ATLANTA +118 vs. TAMPA BAY  WINNER
05/20 MLB UNDERDOG NY YANKEES +129 vs. WASHINGTON LOSS
05/19 MLB UNDERDOG HOUSTON +122 vs. OAKLAND WINNER
05/19 MLB UNDERDOG NY YANKEES +120 vs. WASHINGTON LOSS
05/18 MLB UNDERDOG DETROIT -1.5 +145 vs. MIILWAUKEE LOSS
05/18 MLB UNDERDOG OAKLAND +110 vs. HOUSTON WINNER
05/17 MLB UNDERDOG PHILLY +120 vs. ARIZONA WINNER
05/17 MLB UNDERDOG MINNESOTA +119 vs. TAMPA BAY LOSS
05/16 MLB UNDERDOG LA ANGELS +118 vs. BALTIMORE WINNER
05/16 MLB UNDERDOG SAN DIEGO +124 vs. WASHINGTON LOSS
05/15 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +131 vs. NY METS WINNER
05/15 MLB UNDERDOG ATLANTA +118 vs. MIAMI WINNER
05/14 MLB UNDERDOG NY METS +109 vs. CHI CUBS LOSS
05/14 MLB UNDERDOG WASHINGTON +110 vs. SAN DIEGO LOSS
05/13 MLB UNDERDOG CINCI -1.5 +160 vs. ATLANTA WINNER
05/13 MLB UNDERDOG TEXAS +105 vs. KANSAS CITY WINNER
05/12 MLB UNDERDOG TORONTO +110 vs. BALTIMORE WINNER
05/12 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +100 vs. MILWAUKEE LOSS
05/11 MLB UNDERDOG BOSTON +112 vs. OAKLAND WINNER
05/11 MLB UNDERDOG TEXAS +106 vs. KANSAS CITY WINNER
05/10 MLB UNDERDOG MINNESOTA +148 vs. CLEVELAND LOSS
05/10 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +122 vs. DETROIT WINNER
05/09 MLB UNDERDOG BALTIMORE +115 vs. NY YANKEES WINNER
05/09 MLB UNDERDOG CINCI +124 vs. CHI WHITE SOX LOSS
05/08 MLB UNDERDOG ST. LOUIS +113 vs. PITTS WINNER
05/08 MLB UNDERDOG BALTIMORE +108 vs. NY YANKEES LOSS
05/07 MLB UNDERDOG TEXAS +150 vs. TAMPA BAY WINNER
05/07 MLB UNDERDOG PITTS -1.5 +165 vs. CINCI WINNER
05/06 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +107 vs. LA DODGERS WINNER
05/06 MLB UNDERDOG DETROIT +128 vs. CHI WHITE SOX LOSS
05/05 MLB UNDERDOG ATLANTA -1.5 +140 vs. PHILLY WINNER
05/05 MLB UNDERDOG WASHINGTON -1.5 +130 vs. Miami LOSS
05/04 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +168 vs. LA DODGERS WINNER
05/04 MLB UNDERDOG LA ANGELS +122 vs. SEATTLE LOSS
05/03 MLB UNDERDOG SAN DIEGO -1.5 +120 vs. COLORADO WINNER
05/03 MLB UNDERDOG NY YANKEES +125 vs. BOSTON WINNER
05/02 MLB UNDERDOG ST. LOUIS +100 vs. PITTS WINNER
05/02 MLB UNDERDOG TORONTO +145 vs. CLEVELAND WINNER
05/01 MLB UNDERDOG PHILLY +140 vs. MIAMI LOSS
05/01 MLB UNDERDOG DETROIT +105 vs. KANSAS CITY LOSS

 

2014 MLB UNDERDOG RECORDS

DATE
SPORT
ACCESS TYPE
MATCHUP
RESULTS
10/28 MLB UNDERDOG KANSAS CITY -1.5 +145 vs. SAN FRAN WINNER
10/25 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +116 vs. SAN FRAN LOSS
10/24 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +116 vs. SAN FRAN WINNER
10/21 MLB UNDERDOG KANSAS CITY 1ST 5 +100 vs. SAN FRAN LOSS
10/15 MLB UNDERDOG OVER 7.5 BALTIMORE/KANSAS CITY LOSS
10/14 MLB UNDERDOG ST. LOUIS vs. SAN FRAN OVER 7 WINNER
10/14 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +100 vs. BALTIMORE WINNER
10/11 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +120 vs. BALTIMORE WINNER
10/11 MLB UNDERDOG SAN FRAN +111 vs. ST. LOUIS WINNER
10/07 MLB UNDERDOG ST. LOUIS +155 vs. LA DODGERS WINNER
10/07 MLB UNDERDOG SAN FRAN +120 vs. WASHINGTON WINNER
10/06 MLB UNDERDOG ST. LOUIS +104 vs. LA DODGERS WINNER
10/06 MLB UNDERDOG WASHINGTON +123 vs. SAN FRAN WINNER
10/04 MLB UNDERDOG SAN FRAN +185 vs. WASHINGTON WINNER
10/04 MLB UNDERDOG LA DODGERS -1.5 +125 vs. ST. LOUIS LOSS
10/03 MLB UNDERDOG ST. LOUIS +170 vs. LA DODGERS WINNER
10/03 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +140 vs. LA ANGELS WINNER
10/02 MLB UNDERDOG KC +167 vs. LA ANGELS WINNER
10/02 MLB UNDERDOG BALTIMORE +103 vs. DETROIT WINNER
10/02 MLB UNDERDOG KC +167 vs. LA ANGELS WINNER
10/02 MLB UNDERDOG BALTIMORE +103 vs. DETROIT WINNER
10/1 MLB UNDERDOG SAN FRAN +100 vs. PITT WINNER
09/30 MLB UNDERDOG OAKLAND +100 vs.KANSAS CITY LOSS
09/28 MLB UNDERDOG LA DODGERS -1.5 +100 vs. COLORADO WINNER
09/28 MLB UNDERDOG NY METS -1.5 +160 vs.  HOUSTON WINNER
09/27 MLB UNDERDOG BOSTON +122 vs. NY YANKEES WINNER
09/27 MLB UNDERDOG TEXAS +140 vs. OAKLAND WINNER
09/26 MLB UNDERDOG WASHINGTON -1.5 +135  vs. MIAMI WINNER
09/26 MLB UNDERDOG CHI CUBS +130 vs. MILWAUKEE WINNER
09/25 MLB UNDERDOG BOSTON +114 vs. TAMPA BAY WINNER
09/25 MLB UNDERDOG WASHINGTON -1.5 +130 vs. NY METS WINNER
09/24 MLB UNDERDOG TEXAS -1.5 +170 vs. HOUSTON WINNER
09/24 MLB UNDERDOG SAN DIEGO -1.5 +170 vs. COLORADO LOSS
09/23 MLB UNDERDOG ARIZONA +119 vs. MINNESOTA LOSS
09/22 MLB UNDERDOG ARIZONA +123 vs. MINNESOTA WINNER
09/22 MLB UNDERDOG TORONTO +105 vs. SEATTLE WINNER
09/21 MLB UNDERDOG KANSAS CITY  +105 vs. DETROIT WINNER
09/21 MLB UNDERDOG SAN FRAN -105 vs. SAN DIEGO LOSS
09/20 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +115 vs. PITTSBURGH WINNER
09/20 MLB UNDERDOG OAKLAND -1.5 +100 vs. PHILLY LOSS
09/19 MLB UNDERDOG NY YANKEES -1.5 +145 vs. TORONTO WINNER
09/19 MLB UNDERDOG SAN DIEGO +120 vs. SAN FRAN WINNER
09/18 MLB UNDERDOG  SAN DIEGO -1.5 +150 vs. PHILLY WINNER
09/18 MLB UNDERDOG NY YANKEES -1.5 +165 vs.  TORONTO LOSS
09/14 MLB UNDERDOG MIAMI/NY METS OVER 8 +100 WINNER
09/14 MLB UNDERDOG SAN DIEGO +105 vs. ARIZONA LOSS
09/13 MLB UNDERDOG BALTIMORE -1.5 +140 vs. NY YANKEES LOSS
09/13 MLB UNDERDOG  WASHINGTON -1.5 +125 vs. NY METS WINNER
09/12 MLB UNDERDOG OAKLAND +124 vs. SEATTLE LOSS
09/12 MLB UNDERDOG LA DODGERS +111 vs. SAN FRAN LOSS
09/11 MLB UNDERDOG WASHINGTON -1.5 +145 vs. NY METS WINNER
09/11 MLB UNDERDOG BOSTON +116 vs. KANSAS CITY WINNER
09/10 MLB UNDERDOG TAMPA BAY +105 vs. NY YANKEES LOSS
09/10 MLB UNDERDOG MIAMI +111 vs. MILWAUKEE LOSS
09/09 MLB UNDERDOG CINCI +117 vs. ST. LOUIS WINNER
09/09 MLB UNDERDOG TORONTO -1.5 +145 vs. CHI CUBS WINNER
09/07 MLB UNDERDOG CINCI -1.5 +177 vs. NY METS LOSS
09/07 MLB UNDERDOG COLORADO +105 vs. SAN DIEGO WINNER
09/05 MLB UNDERDOG NY YANKEES -1.5 +167 vs. KANSAS CITY LOSS
09/04 MLB UNDERDOG TORONTO +135 vs. TAMPA BAY WINNER
09/04 MLB UNDERDOG BOSTON +132 vs. NY YANKEES LOSS
09/03 MLB UNDERDOG DETROIT +107 vs. CLEVELAND LOSS
09/03 MLB UNDERDOG BALTIMORE -1.5 +125 vs. CINCI WINNER
09/02 MLB UNDERDOG ARIZONA +107 vs. SAN DIEGO LOSS
09/02 MLB UNDERDOG COLORADO +135 vs. SAN FRAN LOSS
09/01 MLB UNDERDOG COLORADO +130 vs. SAN FRAN WINNER
09/01 MLB UNDERDOG DETROIT +105 vs. CLEVELAND WINNER
08/31 MLB UNDERDOG TAMPA BAY -1.5 +130 vs. BOSTON LOSS
08/31 MLB UNDERDOG OAKLAND +113 vs. LA ANGELS LOSS
08/30 MLB UNDERDOG BALTIMORE -1.5 +105 vs. MINNESOTA LOSS
08/30 MLB UNDERDOG CHI WHITE SOX +105 vs. DETROIT (GM 2) LOSS
08/29 MLB UNDERDOG LA ANGELS +105 vs. OAKLAND WINNER
08/29 MLB UNDERDOG BALTIMORE -1.5 -115 vs. MINNESOTA WINNER
08/28 MLB UNDERDOG LA ANGELS +105 vs. OAKLAND WINNER
08/28 MLB UNDERDOG CINCI +115 vs. CHI CUBS WINNER
08/27 MLB UNDERDOG LA ANGELS -1.5 +135 vs. MIAMI WINNER
08/27 MLB UNDERDOG DETROIT -1.5 +120 vs. NY YANKEES LOSS
08/26 MLB UNDERDOG ST. LOUIS +118 vs. PITTSBURGH LOSS
08/26 MLB UNDERDOG TAMPA BAY +100 vs. BALTIMORE LOSS
08/25 MLB UNDERDOG LA ANGELS -1.5 +130 vs. MIAMI LOSS
08/25 MLB UNDERDOG ST. LOUIS +110 vs. PITTSBURGH WINNER
08/24 MLB UNDERDOG MIAMI +100 vs. COLORADO LOSS
08/24 MLB UNDERDOG PITTSBURGH +132 vs. MILWAUKEE LOSS
08/23 MLB UNDERDOG CINCI +120 vs. ATLANTA WINNER
08/23 MLB UNDERDOG ARIZONA +103 vs. SAN DIEGO WINNER
08/22 MLB UNDERDOG PITTSBURGH +135 vs. MILWAUKEE WINNER
08/22 MLB UNDERDOG TEXAS +135 vs. KANSAS CITY LOSS
08/21 MLB UNDERDOG SAN FRAN -1.5 +100 vs. CHi CUBS WINNER
08/21 MLB UNDERDOG MINNESOTA +130 vs. CLEVELAND WINNER
08/20 MLB UNDERDOG DETROIT +120 vs. TAMPA WINNER
08/20 MLB UNDERDOG MINNESOTA +105 vs. CLEVELAND LOSS
08/19 MLB UNDERDOG OAKLAND vs. NY METS OVER 7 +100 WINNER
08/19 MLB UNDERDOG NY YANKEES -1.5 +125 vs. HOUSTON LOSS
08/18 MLB UNDERDOG PHILLY +138 vs. SEATTLE WINNER
08/18 MLB UNDERDOG KANSAS CITY -1.5 +100 vs. MINNEOSTA WINNER
08/17 MLB UNDERDOG ATLANTA +135 vs. OAKLAND WINNER
08/17 MLB UNDERDOG CINCI +107 vs. COLORADO LOSS
08/16 MLB UNDERDOG BOSTON -1.5 +110 vs. HOUSTON WINNER
08/16 MLB UNDERDOG WASHINGTON -1.5 +140 vs. PITTSBURGH LOSS
08/15 MLB UNDERDOG ARIZONA +121 vs. MIAMI WINNER
08/15 MLB UNDERDOG CHI WHITE SOX +135 vs. TORONTO WINNER
08/14 MLB UNDERDOG CINCI +104 vs. COLORADO LOSS
08/14 MLB UNDERDOG MILWAUKEE -1.5 + 130 vs. CHI CUBS WINNER
08/13 MLB UNDERDOG LA DODGERS +106 vs. ATLANTA LOSS
08/13 MLB UNDERDOG SEATTLE -1.5 +130 vs. TORONTO WINNER
08/12 MLB UNDERDOG CHI CUBS +110 vs. MILWAUKEE WINNER
08/12 MLB UNDERDOG BOSTON +116 vs. CINCI WINNER
08/11 MLB UNDERDOG MILWAUKEE -1.5 +155 vs. CHI CUBS WINNER
08/11 MLB UNDERDOG MINNESOTA -1.5 +140 vs. HOUSTON WINNER
08/10 MLB UNDERDOG ARIZONA -1.5 +135 vs. COLORADO LOSS
08/10 MLB UNDERDOG LA ANGELS -1.5 +140 vs. BOSTON LOSS
08/09 MLB UNDERDOG TORONTO +108 vs. TEXAS WINNER
08/09 MLB UNDERDOG CHI WHITE SOX +165 vs. SEATTLE WINNER
08/08 MLB UNDERDOG ATLANTA +105 vs. WASHINGTON WINNER
08/08 MLB UNDERDOG COLORADO +115 vs. ARIZONA LOSS
08/07 MLB UNDERDOG SEATTLE -1.5 +130  vs. CHI WHITE SOX WINNER
08/07 MLB UNDERDOG CLEVELAND +120 vs. CINCI LOSS
08/06 MLB UNDERDOG LA DODGERS +145 vs. LA ANGELS WINNER
08/06 MLB UNDERDOG SEATTLE +105 vs. ATLANTA WINNER
08/05 MLB UNDERDOG BOSTON +145 vs. ST. LOUIS LOSS
08/05 MLB UNDERDOG TAMPA BAY +110 vs. OAKLAND LOSS
08/04 MLB UNDERDOG BALTIMORE +130 vs. WASHINGTON WINNER
08/04 MLB UNDERDOG CLEVELAND -1.5 +110 vs. CINCI WINNER
08/03 MLB UNDERDOG BOSTON +100 vs. NY YANKEES LOSS
08/02 MLB UNDERDOG CHI CUBS +175 vs. LA DODGERS WINNER
08/02 MLB UNDERDOG MINNESOTA +105 vs. CHI WHITE SOX WINNER
08/02 MLB UNDERDOG HOUSTON +120 vs. TORONTO WINNER
08/01 MLB UNDERDOG SAN FRAN +110 vs. NY METS WINNER
08/01 MLB UNDERDOG TAMPA BAY +103 vs. LA ANGELS LOSS
07/31 MLB UNDERDOG PHILLY +163 vs. WASHINGTON WINNER
07/31 MLB UNDERDOG MIAMI +101 vs. CINCI LOSS
07/30 MLB UNDERDOG BALTIMORE +115 vs. LA ANGELS WINNER
07/30 MLB UNDERDOG KANSAS CITY -1.5 +145  vs. MINNESOTA LOSS
07/29 MLB UNDERDOG BOSTON +105 vs. TORONTO LOSS
07/29 MLB UNDERDOG PITTSBURGH +108 vs. SAN FRAN WINNER
07/28 MLB UNDERDOG TAMPA BAY -1.5 +158 vs. MILWAUKEE LOSS
07/28 MLB UNDERDOG CINCI -1.5 +160 vs. ARIZONA LOSS
07/27 MLB UNDERDOG  BALTIMORE +100 vs. SEATTLE WINNER
07/27 MLB UNDERDOG CHI WHITE SOX +110 vs. MINNESOTA LOSS
07/26 MLB UNDERDOG ATLANTA -1.5 +125 vs. SAN DIEGO WINNER
07/26 MLB UNDERDOG CHI WHITE SOX -1.5 +105 vs. MINNESOTA WINNER
07/25 MLB UNDERDOG TAMPA BAY -1.5 +160 vs. BOSTON WINNER
07/25 MLB UNDERDOG CINCI +115 vs. WASHINGTON LOSS
07/24 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +101 vs. CLEVELAND WINNER
07/24 MLB UNDERDOG CHI WHITE SOX +125 vs. MINNESOTA WINNER
07/23 MLB UNDERDOG BALTIMORE +145 vs. LA ANGELS LOSS
07/22 MLB UNDERDOG HOUSTON +1.5 +105 vs. OAKLAND WINNER
07/22 MLB UNDERDOG SEATTLE -1.5 +120 vs. NY METS LOSS
07/21 MLB UNDERDOG CHICAGO -1.5 +115 vs. KANSAS CITY WINNER
07/21 MLB UNDERDOG COLORADO +125 vs. WASHINGTON LOSS
07/20 MLB UNDERDOG LA ANGELS -1.5 +130 vs. SEATTLE LOSS
07/20 MLB UNDERDOG OAKLAND -1.5 +115 vs. BALTIMORE WINNER
07/19 MLB UNDERDOG TAMPA BAY -1.5 +105 vs. MINNESOTA WINNER
07/19 MLB UNDERDOG CLEVELAND +177 vs. DETROIT WINNER
07/18 MLB UNDERDOG TAMPA BAY -1.5 +130 vs. MINNESOTA WINNER
07/18 MLB UNDERDOG CINCI +110 vs. NY YANKEES LOSS
07/13 MLB UNDERDOG OAKLAND -1.5 +110 vs. SEATTLE WINNER
07/13 MLB UNDERDOG BALTIMORE -1.5 +135 vs. NY YANKEES WINNER
07/12 MLB UNDERDOG ST. LOUIS -1.5 +125 vs. MILWAUKEE WINNER
07/12 MLB UNDERDOG DETROIT +116 vs. KANSAS CITY WINNER
07/11 MLB UNDERDOG OAKLAND +115 vs. SEATTLE LOSS
07/11 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +113 vs. DETROIT LOSS
07/10 MLB UNDERDOG DETROIT +102 vs. KANSAS CITY WINNER
07/10 MLB UNDERDOG BALTIMORE +100 vs. WASHINGTON WINNER
07/08 MLB UNDERDOG COLORADO +103 vs. SAN DIEGO WINNER
07/08 MLB UNDERDOG TEXAS -1.5 +130 vs. HOUSTON LOSS
07/07 MLB UNDERDOG ST. LOUIS -1.5 +120 vs. PITT WINNER
07/07 MLB UNDERDOG OAKLAND -1.5 +130 vs. SAN FRAN WINNER
07/04 MLB UNDERDOG LA ANGELS -1.5 vs. HOUSTON LOSS
07/03 MLB UNDERDOG ST. LOUIS +135 vs. SAN FRAN WINNER
07/03 MLB UNDERDOG BALTIMORE +110 vs. TEXAS WINNER
07/02 MLB UNDERDOG MIAMI +112 vs. PHILLY WINNER
07/02 MLB UNDERDOG BALTIMORE -1.5 +130 vs. TEXAS WINNER
07/01 MLB  UNDERDOG NY YANKEES +100 vs. TAMPA BAY LOSS
07/01 MLB UNDERDOG SAN FRAN -1.5 +170 vs. ST. LOUIS WINNER
06/29 MLB  UNDERDOG OAKLAND -1.5 +120 vs. MIAMI LOSS
06/29 MLB  UNDERDOG CLEVELAND vs. SEATTLE OVER 6.5 LOSS
06/27 MLB UNDERDOG BALTIMORE -1.5 +160 vs. TAMPA BAY WINNER
06/27 MLB  UNDERDOG LA DODGERS -1.5 +140 vs. ST. LOUIS LOSS
06/26 MLB UNDERDOG HOUSTON +115 vs. ATLANTA WINNER
06/26 MLB UNDERDOG LA DODGERS +101 vs. ST. LOUIS WINNER
06/25 MLB UNDERDOG LA ANGELS -1.5 +105 vs. MINNESOTA WINNER
06/25 MLB UNDERDOG OAKLAND vs. NY METS OVER 7.5 WINNER
06/24 MLB UNDERDOG PHILLY +108 vs. MIAMI WINNER
06/24 MLB  UNDERDOG BALTIMORE -1.5 +150 vs. CHI WHITE SOX LOSS
06/23 MLB UNDERDOG PITTSBURGH +150 vs. TAMPA BAY WINNER
06/23 MLB  UNDERDOG NY YANKEES +114 vs. TORONTO LOSS
06/22 MLB UNDERDOG NY METS +108 vs. MIAMI WINNER
06/22 MLB  UNDERDOG ATLANTA +111 vs. WASHINGTON LOSS
06/21 MLB UNDERDOG SEATTLE +168 vs. KANSAS CITY WINNER
06/21 MLB  UNDERDOG ST. LOUIS -1.5 +155 vs. PHILLY WINNER
06/20 MLB UNDERDOG ATLANTA +140 vs. WASHINGTON WINNER
06/20 MLB  UNDERDOG BALTIMORE +143 vs. NY YANKEES LOSS
06/19 MLB UNDERDOG NY METS +120 vs. MIAMI WINNER
06/19 MLB  UNDERDOG CLEVELAND +123 vs. LA ANGELS WINNER
06/18 MLB UNDERDOG TORONTO +104 vs. NY YANKEES LOSS
06/18 MLB  UNDERDOG ARIZONA +100 vs. MILWAUKEE WINNER
06/17 MLB UNDERDOG LA ANGELS +110 vs. CLEVELAND WINNER
06/17 MLB  UNDERDOG PITTSBURGH +110 vs. CNCI LOSS
06/16 MLB UNDERDOG CLEVELAND +100 vs. LA ANGELS WINNER
06/16 MLB  UNDERDOG SEATTLE +119 vs. SAN DIEGO WINNER
06/15 MLB UNDERDOG COLORADO +175 vs. SAN FRAN WINNER
06/15 MLB  UNDERDOG CHI WHITE SOX +140 vs. KANSAS CITY LOSS
06/14 MLB UNDERDOG SAN DIEGO +120 vs. NY METS WINNER
06/14 MLB  UNDERDOG MIAMI +115 vs. PITTSBURGH LOSS
06/13 MLB UNDERDOG COLORADO +120 vs. SAN FRAN WINNER
06/13 MLB  UNDERDOG HOUSTON +117 vs. TAMPA LOSS
06/12 MLB UNDERDOG DETROIT +106 vs. CHI WHITE SOX WINNER
06/12 MLB  UNDERDOG CINCI +115 vs. LA DODGERS WINNER
06/11 MLB UNDERDOG CHI CUBS +120 vs. PITTSBUGH LOSS
06/11 MLB  UNDERDOG LA DODGERS +123 vs. CINCI LOSS
06/10 MLB UNDERDOG NY YANKEES +132 vs. SEATTLE WINNER
06/10 MLB  UNDERDOG MIAMI +145 vs. TEXAS WINNER
06/09 MLB UNDERDOG OAKLAND +115 vs. LA ANGELS LOSS
06/09 MLB  UNDERDOG CHI WHITE SOX +115 vs. DETROIT WINNER
06/08 MLB UNDERDOG SAN DIEGO +116 vs. WASHINGTON LOSS
06/08 MLB  UNDERDOG OAKLAND -1.5 +120 vs. BALTIMORE WINNER
06/07 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +100 vs. PITTSBURGH WINNER
06/07 MLB  UNDERDOG ARIZONA +105 vs. ATLANTA WINNER
06/06 MLB UNDERDOG DETROIT -1.5 +155 vs. BOSTON WINNER
06/06 MLB  UNDERDOG SEATTLE +140 vs. TAMPA BAY LOSS
06/05 MLB UNDERDOG MINNESOTA +120 vs. MILWAUKEE LOSS
06/05 MLB  UNDERDOG MIAMI +150 vs. TAMPA BAY WINNER
06/04 MLB UNDERDOG NY YANKEES +125 vs. OAKLAND LOSS
06/04 MLB  UNDERDOG PITTSBURGH +100 vs. SAN DIEGO LOSS
06/03 MLB UNDERDOG MINNESOTA +140 vs. MILWAUKEE WINNER
06/03 MLB  UNDERDOG ARIZONA +155 vs. COLORADO WINNER
06/02 MLB  UNDERDOG ST. LOUIS -1.5 +150 vs. KANSAS CITY LOSS
06/02 MLB  UNDERDOG TAMPA BAY -1.5 +125 vs. MIAMI LOSS
05/31 MLB  UNDERDOG SEATTLE +132 vs. DETROIT WINNER
05/31 MLB  UNDERDOG CINCI +100 vs. ARIZONA WINNER
05/30 MLB  UNDERDOG OAKLAND -1.5 +170 vs. LA ANGELS WINNER
05/30 MLB  UNDERDOG HOUSTON +100 vs. BALTIMORE WINNER
05/29 MLB  UNDERDOG CINCI +110 vs. ARIZONA LOSS
05/29 MLB  UNDERDOG NY METS vs. PHILLY UNDER 8 WINNER
05/28 MLB  UNDERDOG DETROIT +120 vs. OAKLAND LOSS
05/28 MLB  UNDERDOG BALTIMORE +116 vs. MILWAUKEE LOSS
05/27 MLB  UNDERDOG DETROIT +120 vs. OAKLAND WINNER
05/27 MLB  UNDERDOG SAN DIEGO +118 vs. ARIZONA WINNER
05/26 MLB  UNDERDOG MIAMI +132 vs. WASHINGTON WINNER
05/26 MLB  UNDERDOG SAN DIEGO +110 vs. ARIZONA LOSS
05/25 MLB  UNDERDOG TEXAS +160 vs. DETROIT WINNER
05/25 MLB  UNDERDOG TORONTO +100 vs. OAKLAND WINNER
05/24 MLB  UNDERDOG CINCI +110 vs. ST. LOUIS LOSS
05/24 MLB  UNDERDOG BOSTON +152 vs. TAMPA BAY LOSS
05/23 MLB  UNDERDOG CHI WHITE SOX +132 vs. NY YANKEES WINNER
05/23 MLB  UNDERDOG TORONTO +110 vs. OAKLAND WINNER
05/22 MLB  UNDERDOG MIAMI +105 vs. PHILLY WINNER
05/22 MLB  UNDERDOG NY METS +140 vs. LA DODGERS WINNER
05/21 MLB  UNDERDOG SAN FRAN +120 vs. COLORADO WINNER
05/21 MLB  UNDERDOG NY METS +114 vs. LA DODGERS LOSS
05/20 MLB  UNDERDOG TORONTO +126 vs. BOSTON WINNER
05/20 MLB  UNDERDOG HOUSTON +155 vs. LA ANGELS LOSS
05/19 MLB  UNDERDOG CINCI +160 vs. WASHINGTON WINNER
05/19 MLB  UNDERDOG HOUSTON +165 vs. LA ANGELS WINNER
05/18 MLB  UNDERDOG DETROIT +106 vs. BOSTON WINNER
05/18 MLB  UNDERDOG MINNESOTA +140 vs. SEATTLE LOSS
05/17 MLB  UNDERDOG SAN DIEGO +120 vs. COLORADO WINNER
05/17 MLB  UNDERDOG ATLANTA +110 vs. ST. LOUIS LOSS
05/16 MLB  UNDERDOG MIAMI +130 vs. SAN FRAN WINNER
05/16 MLB  UNDERDOG CINCI +120 vs. PHILLY WINNER
05/15 MLB  UNDERDOG MINNESOTA +116 vs. BOSTON WINNER
05/15 MLB  UNDERDOG MIAMI +130 vs. SAN FRAN LOSS
05/14 MLB  UNDERDOG CHI WHITE SOX +170 vs. OAKLAND WINNER
05/14 MLB  UNDERDOG BALTIMORE +110 vs. DETROIT LOSS
05/13 MLB  UNDERDOG SAN DIEGO +105 vs. CINCI WINNER
05/13 MLB  UNDERDOG CLEVELAND +118 vs. TORONTO LOSS
05/12 MLB  UNDERDOG NY METS +150 vs. NY YANKEES WINNER
05/12 MLB  UNDERDOG CHI CUBS +155 vs. ST. LOUIS WINNER
05/11 MLB  UNDERDOG CLEVELAND +123 vs. TAMPA BAY WINNER
05/11 MLB  UNDERDOG WASHINGTON +127 vs. OAKLAND LOSS
05/10 MLB  UNDERDOG SEATTLE +126 vs. KANSAS CITY WINNER
05/10 MLB  UNDERDOG TEXAS +120 vs. BOSTON LOSS
05/09 MLB  UNDERDOG MINNESOTA +190 vs. DETROIT WINNER
05/09 MLB  UNDERDOG BOSTON +140 vs. TEXAS LOSS
05/08 MLB  UNDERDOG CHI CUBS +110 vs. CHI WHITE SOX WINNER
05/08 MLB  UNDERDOG HOUSTON +165 vs. DETROIT WINNER
05/07 MLB  UNDERDOG NY METS +100 vs. MIAMI LOSS
05/07 MLB  UNDERDOG LA DODGERS +125 vs. WASHINGTON LOSS
05/06 MLB  UNDERDOG BALTIMORE +127 vs. TAMPA BAY WINNER
05/06 MLB  UNDERDOG TORONTO +105 vs. PHILLY WINNER
05/05 MLB  UNDERDOG MINNESOTA +147 vs. CLEVELAND WINNER
05/05 MLB  UNDERDOG SAN DIEGO +113 vs. KANSAS CITY WINNER
05/04 MLB  UNDERDOG ARIZONA +115 vs. SAN DIEGO LOSS
05/04 MLB  UNDERDOG SEATTLE +100 vs. HOUSTON WINNER
05/03 MLB  UNDERDOG NY METS +118 vs. COLORADO LOSS
05/03 MLB  UNDERDOG MINNESOTA +115 vs. BALTIMORE WINNER
05/02 MLB  UNDERDOG HOUSTON +180 vs. SEATTLE WINNER
05/02 MLB  UNDERDOG BALTIMORE +100 vs. MINNESOTA LOSS
05/01 MLB  UNDERDOG PITTSBURGH +116 vs. BALTIMORE LOSS
05/01 MLB  UNDERDOG TAMPA BAY +145 vs. BOSTON WINNER
04/30 MLB  UNDERDOG OAKLAND +105 vs. TEXAS WINNER
04/30 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +135 vs. ST. LOUIS LOSS
04/29 MLB  UNDERDOG NY METS +127 vs. PHILLY WINNER
04/29 MLB  UNDERDOG MILWAUKEE +140 vs. ST. LOUIS WINNER
04/28 MLB UNDERDOG CLEVELAND +115 vs. LA ANGELS LOSS
04/28 MLB  UNDERDOG CHI WHITE SOX +115 vs. TAMPA BAY WINNER
04/27 MLB  UNDERDOG COLORADO +140 vs. LA DODGERS WINNER
04/27 MLB UNDERDOG PITTSBURGH +170 vs. ST. LOUIS LOSS
04/26 MLB  UNDERDOG HOUSTON +130 vs. OAKLAND WINNER
04/26 MLB  UNDERDOG CINCI +113 vs. ATLANTA LOSS
04/25 MLB UNDERDOG SAN DIEGO +170 vs. WASHINGTON LOSS
04/25 MLB  UNDERDOG LA ANGELS +110 vs. NY YANKEES WINNER
04/24 MLB  UNDERDOG KANSAS CITY +115 vs. CLEVELAND LOSS
04/24 MLB  UNDERDOG PHILLY +155 vs. LA DODGERS WINNER
04/23 MLB UNDERDOG MIAMI +125 vs. ATLANTA LOSS
04/23 MLB  UNDERDOG TEXAS +150 vs. OAKLAND WINNER
04/23 MLB UNDERDOG MIAMI +125 vs. ATLANTA LOSS
04/22 MLB UNDERDOG NY METS +155 vs. ST. LOUIS LOSS
04/22 MLB  UNDERDOG  SAN DIEGO +127 vs. MILWAUKEE WINNER
04/21 MLB  UNDERDOG BALTIMORE +148 vs. BOSTON WINNER
04/21 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +132 vs. CLEVELAND LOSS
04/20 MLB UNDERDOG MILWAUKEE +110 vs. PITTSBUGH WINNER
04/20 MLB  UNDERDOG  SAN FRAN +101 vs. SAN DIEGO WINNER
04/19 MLB UNDERDOG LA ANGELS +145 vs. DETROIT LOSS
04/19 MLB  UNDERDOG PITTSBURGH +100 vs. MILWAUKEE LOSS
04/18 MLB UNDERDOG NY YANKEES +100 vs. TAMPA BAY LOSS
04/18 MLB  UNDERDOG TORONTO +130 vs. CLEVELAND WINNER
04/17 MLB UNDERDOG MINN +113 vs. TORONTO GAME 1 WINNER
04/17 MLB  UNDERDOG MINN +119 vs. TORONTO GAME 2 WINNER
04/16 MLB UNDERDOG ATLANTA +122 vs. PHILLY WINNER
04/16 MLB  UNDERDOG OAKLAND +112 vs. LA ANGELS LOSS
04/15 MLB UNDERDOG HOUSTON +157 vs. KANSAS CITY LOSS
04/15 MLB  UNDERDOG NY METS +130 vs. ARIZONA WINNER
04/14 MLB UNDERDOG PHILLY +115 vs. ATLANTA LOSS
04/14 MLB  UNDERDOG BALTIMORE +105 vs. TAMPA BAY WINNER
04/13 MLB UNDERDOG ARIZONA +110 vs. LA DODGERS LOSS
04/13 MLB  UNDERDOG WASHINGTON vs. ATLANTA OVER 7 +120 WINNER
04/12 MLB UNDERDOG WASHINGTON vs. ATLANTA OVER 7.5 +100 WINNER
04/12 MLB  UNDERDOG LA DODGERS vs. ARIZONA OVER 8 +100 WINNER
04/11 MLB UNDERDOG NY YANKEES +117 vs. BOSTON LOSS
04/11 MLB  UNDERDOG TORONTO +135 vs. BALTIMORE WINNER
04/10 MLB  UNDERDOG HOUSTON +180 vs. TORONTO WINNER
04/10 MLB UNDERDOG MIAMI +200 vs. WASHINGTON LOSS
04/09 MLB  UNDERDOG ARIZONA vs. SAN FRAN OVER 7.5 +110 WINNER
04/09 MLB  UNDERDOG MILWAUKEE vs. PHILLY OVER 7.5 +100 WINNER
04/08 MLB UNDERDOG KANSAS CITY +100 vs. TAMPA LOSS
04/08 MLB  UNDERDOG CHI CUBS +105 vs. PITT LOSS
04/07 MLB  UNDERDOG LA ANGELS vs. HOUSTON OVER 8.5 +105 WINNER
04/07 MLB UNDERDOG TAMPA BAY +100 vs. KANSAS CITY LOSS
04/06 MLB  UNDERDOG  SAN DIEGO +105 vs. MIAMI WINNER
04/06 MLB  UNDERDOG CHICAGO +110 vs. PHILLY WINNER
04/05 MLB  UNDERDOG  NY METS +120 vs. CINCI WINNER
04/05 MLB UNDERDOG  LA DODGERS +105 vs. SAN FRAN LOSS
04/04 MLB  UNDERDOG  MILWAUKEE +132 vs. BOSTON WINNER
04/04 MLB UNDERDOG TEXAS +139 vs. TAMPA LOSS
04/03 MLB  UNDERDOG  SAN FRAN +108 vs. ARIZONA WINNER
04/03 MLB   UNDERDOG  BOSTON +100 vs. BALTIMORE WINNER
04/03 MLB UNDERDOG TORONTO +138 vs. TAMPA LOSS
04/02 MLB UNDERDOG CHI CUBS +140 vs. PITTSBURGH LOSS
04/02 MLB UNDERDOG WASHINGTON -1.5 +130 vs. NY METS WINNER
04/01 MLB UNDERDOG MIAMI +113 vs. COLORADO WINNER
04/01 MLB  UNDERDOG HOUSTON +134 vs. NY YANKEES WINNER
03/31 MLB   UNDERDOG CLEVELAND +130 vs. OAKLAND WINNER
03/31 MLB UNDERDOG NY METS +155 vs. WASHINGTON LOSS
03/30 MLB UNDERDOG SAN DIEGO vs. LA DODGER U6.5 WINNER
03/30 MLB UNDERDOG SAN DIEGO +105 vs. LA DODGERS WINNER

2013 MLB WINNING DOCUMENTED RECORD

DATE
SPORT
ACCESS TYPE
MATCHUP
RESULTS
MONEY EARNED
NET PROFIT
         +360
10/30 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON -1.5 +180 vs. ST. LOUIS WINNER
+360
10/28  MLB  UNDERDOG ACCESS BOSTON -1.5 +185 vs. ST. LOUIS WINNER  +370  +670
10/27 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON -1.5 +150 vs. ST. LOUIS WINNER
+300
10/24  MLB  UNDERDOG ACCESS BOSTON -1.5 +160 vs. ST. LOUIS  LOSS  -200  +130
10/23 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON -1.5 +165 vs. ST. LOUIS WINNER
+330
 10/18  MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +125 vs. LA DODGERS  WINNER  +250  +466
10/14 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS +108 vs. ST. LOUIS WINNER
+216 
10/13   MLB UNDERDOG ACCESS DETROIT +112 vs. BOSTON  LOSS  -200  +82
10/12 MLB UNDERDOG ACCESS DETROIT +141 vs. BOSTON WINNER
+282 
 10/12  MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +133 vs. DETROIT  WINNER +266  +546
10/10 MLB UNDERDOG ACCESS DETROIT -1.5 +140 vs. OAKLAND WINNER
+280 
 10/09  MLB  UNDERDOG ACCESS  ST. LOUIS -1.5 +155 vs. PITT WINNER +310   +580
10/08 MLB UNDERDOG ACCESS  BOSTON -1.5 +135 vs. TAMPA BAY WINNER +270 
 10/07  MLB  UNDERDOG ACCESS  ATLANTA +210 vs. LA DODGERS LOSS -200   +80
10/07 MLB UNDERDOG ACCESS  OAKLAND +140 vs. DETROIT WINNER +280 
 10/06  MLB  UNDERDOG ACCESS  LA DODGERS -1.5 +155 vs. ATLANTA WINNER  +310  +590
10/06 MLB UNDERDOG ACCESS PITT -1.5 +140  vs. ST. LOUIS WINNER  +280
 10/05  MLB  UNDERDOG ACCESS  DETROIT -1.5 +135 vs. OAKLAND LOSS
 -200  +16
10/05 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON +108 WINNER +216 
 10/04  MLB  UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 vs. PITTSBURGH LOSS
 -200  +30
10/03 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS -1.5 +115  vs ATLANTA WINNER +230
10/03  MLB   UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +135  vs PITTSBURGH  WINNER
 +270  +540
10/02 MLB UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY -1.5 +135  vs CLEVELAND WINNER +270
 10/01  MLB  UNDERDOG ACCESS
 PITTSBURGH -1.5 +165 vs. CINCI  WINNER  +330  +620
09/30 MLB UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY -1.5 +145  vs TEXAS WINNER +290
09/29 MLB   UNDERDOG ACCESS MIAMI +165 vs DETROIT WINNER +330  +750
09/29 MLB UNDERDOG ACCESS COLORADO +210 vs LA DODGERS WINNER +420
09/28 MLB   UNDERDOG ACCESS ST LOUIS -1.5 RUNS +115 vs CHI CUBS WINNER +230  +30
09/28 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON -1.5 RUNS +115 vs BALTIMORE LOSS -200
09/27 MLB   UNDERDOG ACCESS ARIZONA +110 vs WASHINGTON LOSS -200  -400
09/27 MLB UNDERDOG ACCESS WHITE SOX +102 vs KANSAS CITY LOSS -200
09/26 MLB   UNDERDOG ACCESS BALTIMORE -1.5 +150  vs TORONTO LOSS -200  +10
09/26 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND -1.5 +105 vs. MINNESOTA WINNER +210
09/25 MLB   UNDERDOG ACCESS PHILADELPHIA vs MIAMI OVER 7 LOSS -200  +50
09/25 MLB UNDERDOG ACCESS MILWAUKEE +125 vs. ATLANTA WINNER +250
09/24 MLB   UNDERDOG ACCESS CINCI -1.5 +105 vs NY METS LOSS -200  +90
09/24 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +145 vs. BALTIMORE WINNER +290
09/23 MLB   UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH vs. CHI CUBS OVER 7.5 LOSS -200  +70
09/23 MLB UNDERDOG ACCESS OAKLAND +135 vs. LA ANGELS WINNER +270
09/22 MLB   UNDERDOG ACCESS LA ANGELS -1.5 +170 vs. SEATTLE LOSS -200  -400
09/22 MLB UNDERDOG ACCESS NY YANKEES -1.5 +140 vs. SAN FRAN LOSS -200
09/21 MLB   UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +115 vs. MILWAUKEE WINNER +230  +30
09/21 MLB UNDERDOG ACCESS KANSAS CITY +100 vs. TEXAS LOSS -200
09/20 MLB   UNDERDOG ACCESS METS vs. PHILLIES OVER 7.5 +105 WINNER +210  +510
09/20 MLB UNDERDOG ACCESS NY YANKEES -1.5 +150 vs. SAN FRAN  WINNER +300
09/19 MLB   UNDERDOG ACCESS TAMPA  vs. TEXAS OVER 7 +105 WINNER +210  +10
09/19 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +125 vs. BOSTON  LOSS -200
09/18 MLB   UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY -1.5 +170 vs. Texas  LOSS -200  -400
09/18 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON -1.5 +130 vs. BALTIMORE  LOSS -200
09/17 MLB   UNDERDOG ACCESS TEXAS +115 vs. TAMPA BAY  WINNER +230  +430
09/17 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI vs. PHILLY OVER 7.5  WINNER +200
09/16 MLB   UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS vs. COLORADO UNDER 10 +103  WINNER +206  +206
09/16 MLB UNDERDOG ACCESS ATLANTA +105 vs. WASHINGTON  PPD PPD
09/15 MLB   UNDERDOG ACCESS OAKLAND +103 vs. TEXAS  WINNER +206  +426
09/15 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5  +110 vs. SEATTLE  WINNER +220 
09/14 MLB   UNDERDOG ACCESS MIAMI +118 vs. NY METS  LOSS -200  +20
09/14 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND -1.5  +110 vs. CHI WHITE SOX  WINNER +220 
09/13 MLB   UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY -1.5 +105 vs. MINNESOTA  WINNER +210  +438
09/13 MLB UNDERDOG ACCESS OAKLAND +114 vs. TEXAS  WINNER +228 
09/12 MLB   UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +125 vs. MILWAUKEE   LOSS -200  +40
09/12 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND -1.5 +120 vs. CHI WHITE SOX  WINNER +240 
09/11 MLB   UNDERDOG ACCESS Milwaukee vs. St. Louis Over 8 +100   LOSS -200  -400
09/11 MLB UNDERDOG ACCESS Washington vs. Mets Over 7.5 +105  LOSS  -200 
09/10 MLB   UNDERDOG ACCESS St. Louis -1.5 vs. Milwaukee +105  WINNER +210   +410
09/10 MLB UNDERDOG ACCESS Diamondbacks/Dodgers Over 7.5 +100  WINNER  +200 
09/09 MLB   UNDERDOG ACCESS San Fran -1.5 +150 vs. Colorado LOSS -200 +130
09/09 MLB UNDERDOG ACCESS Pittsburgh +165 vs. Texas WINNER +330
09/08 MLB   UNDERDOG ACCESS San Fran -1.5 +160 vs. Arizona LOSS -200 +100
09/08 MLB UNDERDOG ACCESS St. Louis -1.5 +150 vs. Pittsburgh WINNER +300 
09/07 MLB   UNDERDOG ACCESS Pirates vs. Cardinals Over 7.5 LOSS -200 +20
09/07 MLB UNDERDOG ACCESS Tampa Bay vs. Seattle Over 7.5 WINNER +220 
09/06 MLB   UNDERDOG ACCESS TORONTO -1.5 +135 vs. MINNESOTA LOSS -200 +40
09/06 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE -1.5 +120 vs. CHI WHITE SOX WINNER +240 
09/05 MLB   UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +132 vs. PITTSBURGH LOSS -200 +60
09/05 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE -1.5 +130 vs. CHI WHITE SOX WINNER +260 
09/04 MLB   UNDERDOG ACCESS NY YANKEES -1.5 +105 vs. CHI WHITE SOX LOSS -200 +20
09/04 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +110 vs. CINCINNATI WINNER +220 
09/03 MLB   UNDERDOG ACCESS ARIZONA -1.5 +140 vs. TORONTO LOSS -200 -400
09/03 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +110 vs. MILWAUKEE LOSS -200 
09/02 MLB   UNDERDOG ACCESS LA ANGELS +125 vs. TAMPA BAY WINNER +250 +50
09/02 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +110 vs. CINCINNATI LOSS -200 
09/01 MLB   UNDERDOG ACCESS METS +131 vs. WASHINGTON LOSS -200 +40
09/01 MLB UNDERDOG ACCESS LA ANGELS +120 vs. MILWAUKEE WINNER +240 
08/31 MLB   UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY +115 vs. OAKLAND LOSS -200 -400
08/31 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS -1.5 +145 vs. SAN DIEGO LOSS -200 
08/30 MLB   UNDERDOG ACCESS OAKLAND +115 vs. TAMPA BAY WINNER +230 +30
08/30 MLB UNDERDOG ACCESS ATLANTA -1.5 vs. MIAMI +165 LOSS -200 
08/29 MLB   UNDERDOG ACCESS ATLANTA -1.5 +145 vs. CLEVELAND WINNER +290  +90
08/29 MLB UNDERDOG ACCESS MILWAUKEE vs. PITTSBURGH OVER 7.5 +100 LOSS -200 
08/28 MLB   UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +150 vs. CINCINNATI LOSS -200  -400
08/28 MLB UNDERDOG ACCESS NY YANKEES +120 vs. TORONTO  LOSS -200 
08/27 MLB   UNDERDOG ACCESS ATLANTA -1.5 +150 vs. CLEVELAND WINNER +300  +520
08/27 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +110 vs. CINCINNATI WINNER +220 
08/26 MLB   UNDERDOG ACCESS NY METS   vs. PHILADELPHIA UNDER 7 WINNER +200  +400
08/26 MLB UNDERDOG ACCESS TEXAS vs. SEATTLE OVER 8.5  WINNER +200 
08/25  MLB   UNDERDOG ACCESS TEXAS -1.5 +110  vs. CHI WHITE SOX LOSS -200  -400
08/25 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +140 vs. ATLANTA  LOSS -200 
08/24  MLB   UNDERDOG ACCESS DETROIT -1.5 +120 vs. NY METS WINNER +240  +40
08/24 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH -1.5 +145 vs. SAN FRAN  LOSS -200 
08/23  MLB   UNDERDOG ACCESS TEXAS +115 vs. CHI WHITE SOX WINNER +230   +540
08/23 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +155 vs. ATLANTA WINNER +310
08/22  MLB   UNDERDOG ACCESS KANSAS CITY -1.5 +135 vs. CHI WHITE SOX LOSS -200   +48
08/22 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH +124 vs. SAN FRAN WINNER +248
08/21  MLB   UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY +110 vs. BALTIMORE LOSS -200   +50
08/21 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND 1.5 +125 vs. LA ANGELS WINNER +250
08/20  MLB   UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +125 vs. WASHINGTON LOSS -200   -400
08/20 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +120 vs. NY YANKEES LOSS -200
08/18 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE -1.5 +140  vs. COLORADO WINNER +280  +80
08/18 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND +115  vs. OAKLAND LOSS -200
08/16 MLB UNDERDOG ACCESS ATLANTA -1.5  vs. WASHINGTON LOSS -200  -400
08/16 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE -1.5  vs.COLORADO LOSS -200
08/15 MLB UNDERDOG ACCESS MILWAUKEE +132
vs. CINCINNATI
LOSS -200  +40
08/15 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +120 vs. BOSTON WINNER +240
08/14 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +175
vs. PITTSBURGH
LOSS -200  -200
08/14 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI vs. KANSAS CITY
UNDER 7
PUSH 0
08/13 MLB UNDERDOG ACCESS KANSAS CITY -1.5 +165
vs. MIAMI
LOSS -200  +140
08/13 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS -1.5 +170
vs. NY METS
WINNER +340 
08/12 MLB UNDERDOG ACCESS KANSAS CITY -1.5 +105
vs. MIAMI
WINNER +210  +10
08/12 MLB UNDERDOG ACCESS ATLANTA -1.5 +135
vs. PHILADELPHIA
LOSS -200 
08/11 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI
vs. ATLANTA OVER 7.5 +105
WINNER +210   +420
08/11 MLB UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY
vs. LA DODGERS
WINNER +210
08/10 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS
vs. ST. LOUIS OVER 7.5 +110
WINNER +220   +20
08/10 MLB UNDERDOG ACCESS SEATTLE -1.5 +130
vs. MILWAUKEE
LOSS -200
08/09 MLB UNDERDOG ACCESS MIMAI +175
vs. ATLANTA
LOSS -200   -400
08/09 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +105
vs. CHI CUBS
LOSS -200
08/08 MLB UNDERDOG ACCESS DETROIT -1.5 +110
vs. CLEVELAND
WINNER +220   +20
08/08 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +105
vs. LA DODGERS
LOSS -200
08/07 MLB UNDERDOG ACCESS MINNESOTA +143
vs. KANSAS CITY
LOSS -200   +40
08/07 MLB UNDERDOG ACCESS ATLANTA +120
vs. WASHINGTON
WINNER +240
08/06 MLB UNDERDOG ACCESS NY YANKEES +103
vs. CHI WHITE SOX
LOSS -200   +84
08/06 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +142
vs. LA DODGERS
WINNER +284
08/05 MLB UNDERDOG ACCESS SEATTLE -1.5 +170
vs. TORONTO
LOSS -200   +70
08/05 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS +135
vs. ST.l OUIS
WINNER +270
08/04 MLB UNDERDOG ACCESS NY METS +140
vs. KANSAS CITY
LOSS -200   – 400
08/04 MLB UNDERDOG ACCESS LA ANGELS -1.5 +150
vs. TORONTO
LOSS -200
08/03 MLB UNDERDOG ACCESS LA ANGELS -1.5 +125
vs. TORONTO
WINNER +250   + 50
08/03 MLB UNDERDOG ACCESS TEXAS +105
vs. OAKLAND
LOSS -200
08/02 MLB UNDERDOG ACCESS TEXAS +125
vs. OAKLAND
WINNER +250   + 460
08/02 MLB UNDERDOG ACCESS METS +105
vs. KANSAS CITY
WINNER +210
08/01 MLB UNDERDOG ACCESS SEATTLE +103
vs. BOSTON
LOSS -200   + 14
08/01 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +107
vs. PITTSBURGH
WINNER + 214
07/30 MLB UNDERDOG ACCESS NY METS +115
vs. MIAMI
WINNER + $230  + 30
07/30 MLB UNDERDOG ACCESS LA ANGELS +130
vs. TEXAS
LOSS – 200
07/29 MLB UNDERDOG ACCESS OAKLAND -1.5 +125
vs. TORONTO
WINNER + $250  + 50
07/29 MLB UNDERDOG ACCESS TEXAS -1.5 +165
vs. LA ANGELS
LOSS – 200
07/28 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +135
vs. ATLANTA
LOSS – $200  – $400
07/28 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA -1.5 +130
vs. SAN DIEGO
LOSS – 200
07/27 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS -1.5 +165
vs. CINCINNATI
WINNER + $330  + $130
07/27 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE -1.5 +175
vs. BOSTON
LOSS – 200
07/26 MLB UNDERDOG ACCESS DETROIT-1.5 +130
vs. PHILADELPHIA
LOSS – $200   + $24
07/26 MLB UNDERDOG ACCESS ATLANTA +112
vs. ST. LOUIS
WINNER + 224
07/25 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS -1.5 +190
vs. CINCINNATI
LOSS – $200   + $60
07/25 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +130
vs. CHI CUBS
WINNER + 260
07/24 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +125
vs. PHILADELPHIA
WINNER + $250   + $454
07/24 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS +102
vs. TORONTO
WINNER + 204
07/23 MLB UNDERDOG ACCESS ORIOLES -1.5 +150
vs. KANSAS CITY
LOSS – $200   – $400
07/23 MLB UNDERDOG ACCESS LA ANGELS -1.5 +125
vs. MINNESOTA
LOSS – 200
07/22 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS +110
vs. TORONTO
WINNER + $220   + $420
07/22 MLB UNDERDOG ACCESS TEXAS -1.5 +100
vs. NY YANKEES
WINNER + 200
07/21 MLB UNDERDOG ACCESS COLORADO -1.5 +125
vs. CHI CUBS
LOSS – $200   + $40
07/21 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +120
vs. TEXAS
WINNER + 240
07/20 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +105
vs. SAN DIEGO
LOSS – $200   + $10
07/20 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +105
vs. TEXAS
WINNER + 210
07/19 MLB UNDERDOG ACCESS COLORADO -1.5 +135
vs. CHI CUBS
LOSS – $200   + $90
07/19 MLB UNDERDOG ACCESS MILWAUKEE -1.5 +145
vs. MIAMI
WINNER + 290
07/14 MLB UNDERDOG ACCESS OAKLAND +125
vs. BOSTON
LOSS – $200   + $30
07/14 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +115
vs. CHI CUBS
WINNER + 230 
07/13 MLB UNDERDOG ACCESS DETROIT -1.5 +120
vs. TEXAS
LOSS – $200   – $400
07/13 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON +117
vs. OAKLAND
LOSS – 200 
07/12 MLB UNDERDOG ACCESS METS +133
vs. PITTSBURGH
LOSS – $200   – $400
07/12 MLB UNDERDOG ACCESS KANSAS CITY +137
vs. CLEVELAND
LOSS – 200 
07/11 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE -1.5 +140
vs. TEXAS
WINNER + $280   +$80
07/11 MLB UNDERDOG ACCESS SAN DIEGO +123
vs. SAN FRANCISCO
LOSS – 200 
07/10 MLB UNDERDOG ACCESS NY YANKEES -1.5 +145
vs. KANSAS CITY
WINNER + $290   +$90
07/10 MLB UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY -1.5 +110
vs. MINNESOTA
LOSS – 200 
07/09 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND -1.5 +175
vs. TORONTO
WINNER + $350   +$580
07/09 MLB UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY -1.5 +115
vs. MINNESOTA
WINNER + 230 
07/08 MLB UNDERDOG ACCESS PHILADELPHIA +110
vs. WASHINGTON
WINNER + $220   +$430
07/08 MLB UNDERDOG ACCESS ATLANTA -1.5 +105
vs. MIAMI
WINNER + 210 
07/07 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +140
vs. PITTSBURGH
WINNER + $280   +$480
07/07 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA -1.5 +100
vs. COLORADO
WINNER + 200 
07/06 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +115
vs. MIAMI
LOSS – $200   -$400
07/06 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +106
vs. NY YANKEES
LOSS – 200 
07/05 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +115
vs. MIAMI
WINNER + $230   +510
07/05 MLB UNDERDOG ACCESS WASHINGTON -1.5 +140
vs. SAN DIEGO
WINNER + 280 
07/04 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS -1.5 +115
vs. LA ANGELS
LOSS – $200   +40
07/04 MLB UNDERDOG ACCESS PHILADELPHIA +120
vs. PITTSBURGH
WINNER + 240 
07/03 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +100
vs. LA ANGELS
 WINNER  + $200  +0
07/03 MLB UNDERDOG ACCESS SAN FRAN +157
vs. CINCI
LOSS – $200 
07/02 MLB UNDERDOG ACCESS SEATTLE +150
vs. TEXAS
 WINNER  + $300  +550
07/02 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +115
vs. LA ANGELS
WINNER + $230 
07/01 MLB UNDERDOG ACCESS NY METS +110
vs. ARIZONA
WINNER + $220  +20
07/01 MLB UNDERDOG ACCESS SAN DIEGO +121
vs. MIAMI
LOSS – $200
06/30 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND +122
vs. CHI WHITE SOX
WINNER + $244  +44
06/30 MLB UNDERDOG ACCESS DETROIT +110
vs. TAMPA BAY
LOSS – $200
06/29 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +134
vs. BOSTON
WINNER + $274  +486
06/29 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS +106
vs. PHILADELPHIA
WINNER + $212
06/28 MLB UNDERDOG ACCESS SAN FRAN +126
vs. COLORADO
LOSS – $200  +100
06/28 MLB UNDERDOG ACCESS WASHINGTON +150
vs. NY METS
WINNER + $300
06/27 MLB UNDERDOG ACCESS LA ANGELS +141
vs. DETROIT
WINNER + $282  +82
06/27 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +155
vs. BOSTON
LOSS – $200
06/26 MLB UNDERDOG ACCESS KANSAS CITY +115
vs. ATLANTA
WINNER + $230  +490
06/26 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +130
vs. MILWAUKEE
WINNER + $260
06/25 MLB UNDERDOG ACCESS MINNESOTA +120
vs. MIAMI
LOSS – $200  +50
06/25 MLB UNDERDOG ACCESS LA ANGELS +125
vs. DETROIT
WINNER + $250
06/24 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND +135
vs. BALTIMORE
WINNER + $270  +480
06/24 MLB UNDERDOG ACCESS SAN DIEGO +105
vs. PHILADELPHIA
WINNER + $210
06/23 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON +160
vs. DETROIT
LOSS – $200  +74
06/23 MLB UNDERDOG ACCESS SEATTLE +137
vs. OAKLAND
WINNER + $274
06/22 MLB UNDERDOG ACCESS COLORADO +105
vs. WASHINGTON
WINNER + $210  +10
06/22 MLB UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY +135
vs. YANKEES
LOSS – $200
06/21 MLB UNDERDOG ACCESS METS +165
vs. MILWAUKEE
WINNER + $330 +130
06/21 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +110
vs. TORONTO
LOSS – $200
06/20 MLB UNDERDOG ACCESS HOUSTON +123
vs. MILWAUKEE
WINNER + $246 +446
06/20 MLB UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY +100
vs. NY YANKEES
WINNER + $200
06/19 MLB UNDERDOG ACCESS PHILADELPHIA +112
vs. WASHINGTON
LOSS – $200 -400
06/19 MLB UNDERDOG ACCESS KANSAS CITY +135
vs. CLEVELAND
LOSS – $200
06/18 MLB UNDERDOG ACCESS HOUSTON +102
vs. MILWAUKEE
WINNER + $204 +534
06/18 MLB UNDERDOG ACCESS NY METS +165
vs. ATLANTA
WINNER + $330
06/17 MLB UNDERDOG ACCESS PHILADELPHIA +110
vs. WASINGTON
WINNER + $220 +20
06/17 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVLAND +125
vs. KANSAS CITY
LOSS – $200
06/16 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON +105
vs. BALTIMORE
LOSS – $200 +60
06/16 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +130
vs. ST. LOUIS
WINNER + $260
06/15 MLB UNDERDOG ACCESS MINNESOTA +159
vs. DETROIT
WINNER + $318 +638
06/15 MLB UNDERDOG ACCESS MILWAUKEE +160
vs. CINCI
WINNER + $320
06/14 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +130
vs. ST. LOUIS
WINNER + $260 +60
06/14 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +120
vs. SAN DIEGO
LOSS – $200
06/13 MLB UNDERDOG ACCESS MINNESOTA +130
vs. PHILADELPHIA
LOSS – $200 -400
06/13 MLB UNDERDOG ACCESS NY METS +128
vs. ST. LOUIS
LOSS – $200
06/12 MLB UNDERDOG ACCESS KANSAS +120
vs. DETROIT
WINNER + $240 +40
06/12 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +100
vs. CINCI
LOSS – $200
06/11 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND +158
vs. TEXAS
WINNER + $316 +116
06/11 MLB UNDERDOG ACCESS NY METS +120
vs. ST. LOUIS
LOSS – $200
06/10 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +104
vs. MILWAUKEE
LOSS – $200 +120
06/10 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +160
vs. LA DODGERS
WINNER + $320
06/09 MLB UNDERDOG ACCESS NY YANKEES +135
vs. SEATTLE
WINNER + $270 +530
06/09 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +130
vs. TAMPA BAY
WINNER + $260
06/08 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +148
vs. TEXAS
WINNER + $296 +96
06/08 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND +165
vs. DETROIT
LOSS – $200
06/07 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +110
vs. PITTSBURGH
LOSS – $200 -400
06/07 MLB UNDERDOG ACCESS CINCI +116
vs. ST. LOUIS
LOSS – $200
06/06 MLB UNDERDOG ACCESS SAN DIEGO +127
vs. COLORADO
WINNER + $254 +54
06/06 MLB UNDERDOG ACCESS TEXAS +120
vs. BOSTON
LOSS – $200
06/05 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +128
vs. ST. LOUIS
WINNER + $256 +526
06/05 MLB UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY +135
vs.DETROIT
WINNER + $270
06/04 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +110 vs. SAN FRAN LOSS – $200 +66
06/04 MLB UNDERDOG ACCESS MINNESOTA +133 vs. KANSAS CITY WINNER + $266
06/03 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +140
vs. ST. LOUIS
LOSS – $200 +150
06/03 MLB UNDERDOG ACCESS HOUSTON +175
vs. LA ANGELS
WINNER + $350
06/02 MLB UNDERDOG ACCESS CHI WHITE SOX +100
vs. OAKLAND
LOSS – $200 +20
06/02 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON +110 vs. NY YANKEES WINNER + $220
06/01 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON +105 vs. NY YANKEES WINNER + $210 +430
06/01 MLB UNDERDOG ACCESS SAN DIEGO +110 vs. TORONTO WINNER + $220
05/31 MLB UNDERDOG ACCESS MINNESOTA +110 vs. SEATTLE LOSS – $200 +40
05/31 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +120 vs. DETROIT WINNER + $240
05/30 MLB UNDERDOG ACCESS PHILADELPHIA +125
vs. BOSTON
LOSS – $200 +160
05/30 MLB UNDERDOG ACCESS NY METS +180
vs. NY YANKEES
WINNER + $360
05/29 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURG +105
vs. DETROIT
WINNER + $210 +10
05/29 MLB UNDERDOG ACCESS SEATTLE +145
vs. SAN DIEGO
LOSS – $200
05/28 MLB UNDERDOG ACCESS WASHINGTON +104
vs. BALTIMORE
WINNER + $208 +498
05/28 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH +145
vs. DETROIT
WINNER + $290
05/27 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +110
vs. WASHINGTON
WINNER + $220 +20
05/27 MLB UNDERDOG ACCESS KANSAS CITY +100
vs. ST. LOUIS
LOSS – $200
05/26 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +130
vs. LA DODGERS
WINNER + $260 +510
05/26 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH +125
vs. MILWAUKEE
WINNER + $250
05/25 MLB UNDERDOG ACCESS NY METS +145
vs. ATLANTA
LOSS – $200 -400
05/25 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +155
vs. CINCINNATI
LOSS – $200
05/24 MLB UNDERDOG ACCESS COLORADO +135
vs. SAN FRANCISCO
WINNER + $270 +70
05/24 MLB UNDERDOG ACCESS SAN DIEGO +135
vs. ARIZONA
LOSS – $200
05/23 MLB UNDERDOG ACCESS LA ANGELS +105
vs. KANSAS CITY
WINNER + $210 +510
05/23 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO RUNLINE +150
vs. BALTIMORE
WINNER + $300
05/22 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +155
vs. PHILADELPHIA
LOSS – $200 +70
05/22 MLB UNDERDOG ACCESS WASHINGTON +135
vs. SAN FRANCISCO
WINNER + $270
05/21 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +111 vs. COLORADO LOSS – $200 +50
05/21 MLB UNDERDOG ACCESS MILWAUKEE +125 vs. LA DODGERS WINNER + $250
05/20 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +160
vs. PHILADELPHIA
WINNER + $320 +120
05/20 MLB UNDERDOG ACCESS NY METS +140
vs. CINCINNATI
LOSS – $200
05/19 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +136
vs. ARIZONA
WINNER + $272 +546
05/19 MLB UNDERDOG ACCESS PHILLY +137 vs. CINCINNATI WINNER + $274
05/18 MLB UNDERDOG ACCESS SEATTLE +150 vs. CLEVELAND LOSS – $200 +90
05/18 MLB UNDERDOG ACCESS MILWAUKEE +145 vs. ST. LOUIS WINNER + $290
05/17 MLB UNDERDOG ACCESS CHICAGO +130 vs. NY METS LOSS – $200 +130
05/17 MLB UNDERDOG ACCESS DETROIT +115 vs. TEXAS WINNER + $230
05/15 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +105 vs. ATLANTA WINNER + $210 +410
05/15 MLB UNDERDOG ACCESS TEXAS +100 vs. OAKLAND WINNER + $200
05/14 MLB UNDERDOG ACCESS WASHINGTON +170 vs. LA DODGERS LOSS – $200 +130
05/14 MLB UNDERDOG ACCESS PHILLY +115 vs. CLEVELAND WINNER + $230
05/13 MLB UNDERDOG ACCESS NY YANKEES +130 vs. CLEVELAND LOSS – $200 -400
05/13 MLB UNDERDOG ACCESS TEXAS +110 vs. OAKLAND LOSS – $200
05/12 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +155 vs. WASHINGTON WINNER + $310 +570
05/12 MLB UNDERDOG ACCESS CLEVELAND +130 vs. DETROIT WINNER + $260
05/11 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +170 vs. BOSTON WINNER + $340 +140
05/11 MLB UNDERDOG ACCESS ATLANTA +130 vs. SAN FRANCISCO LOSS – $200
05/10 MLB UNDERDOG ACCESS MINNESOTA +105 vs. BALTIMORE LOSS – $200 +60
05/10 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +130 vs. LA DODGERS WINNER + $260
05/09 MLB UNDERDOG ACCESS WASHINGTON +115 vs. DETROIT WINNER + $230 +30
05/09 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +140 vs. TAMPA BAY LOSS – $200
05/07 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +125 vs. ST. LOUIS WINNER + $250 +470
05/07 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +110 vs. LA DODGERS WINNER + $220
05/06 MLB UNDERDOG ACCESS PHILADELPHIA +130 vs. SAN FRANCISCO WINNER + $260 +480
05/06 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +110 vs. TEXAS WINNER + $220
05/05 MLB UNDERDOG ACCESS SEATTLE +155 vs. TORONTO LOSS – $200 -400
05/05 MLB UNDERDOG ACCESS BOSTON +150 vs. TEXAS LOSS – $200
05/04 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +135 vs. LA ANGELS WINNER + $270 +70
05/04 MLB UNDERDOG ACCESS LA DODGERS +135 vs. SAN FRAN LOSS – $200
05/03 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +120 vs. SEATTLE LOSS – $200 +10
05/03 MLB UNDERDOG ACCESS CINCINNATI +105 vs. CHI CUBS WINNER + $210
05/02 MLB UNDERDOG ACCESS SAN DIEGO +115 vs. CHI CUBS WINNER + $230 +510
05/02 MLB UNDERDOG ACCESS WASHINGTON +140 vs. ATLANTA WINNER + $280
05/01 MLB UNDERDOG ACCESS CINCINNATTI +110 vs. ST. LOUIS LOSS – $200 +10
05/01 MLB UNDERDOG ACCESS SAN FRAN +105 vs. ARIZONA WINNER + $210
04/30 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +105
vs. BOSTON
WINNER + $210 +10
04/30 MLB UNDERDOG ACCESS MINNESOTA +230 vs. DETROIT LOSS – $200
04/29 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH +120 vs. MILWAUKEE LOSS – $200 +40
04/29 MLB UNDERDOG ACCESS CINCINNATI +120 vs. ST. LOUIS WINNER + $240
04/28 MLB UNDERDOG ACCESS NY YANKEES +103 vs. TORONTO WINNER + $206 +416
04/28 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +105 vs. CHI CUBS WINNER + $210
04/27 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH +100 vs. ST. LOUIS WINNER + $200 0
04/27 MLB UNDERDOG ACCESS COLORADO +140 vs.ARIZONA LOSS – $200
04/26 MLB UNDERDOG ACCESS TAMPA BAY +130 vs. CHI WHITE SOX WINNER + $260 +60
04/26 MLB UNDERDOG ACCESS CINCINNATI +118 vs. WASHINGTON LOSS – $200
04/25 MLB UNDERDOG ACCESS KANSAS CITY +165 vs. DETROIT WINNER + $330 +130
04/25 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +125 vs. NY YANKEES LOSS – $200
04/23 MLB UNDERDOG ACCESS WASHINGTON +115 vs. ST. LOUIS LOSS – $200 +70
04/23 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +135 vs. SAN FRANCISCO WINNER + $270
04/21 MLB UNDERDOG ACCESS NY METS +125 vs. WASHINGTON WINNER + $250 +550
04/21 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH +150 vs. ATLANTA WINNER + $300
04/20 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +110 vs. COLORADO LOSS – $200 -400
04/20 MLB UNDERDOG ACCESS SAN DIEGO +135 vs. SAN FRANCISCO LOSS – $200
04/19 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH +110 vs. ATLANTA WINNER + $220 +550
04/19 MLB UNDERDOG ACCESS PHILADELPHIA +115 vs. ST. LOUIS WINNER + $230
04/18 MLB UNDERDOG ACCESS MILWAUKEE +100 vs. SAN FRANCISCO WINNER + $200 +444
04/18 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +122 vs. TAMPA BAY WINNER + $244
04/17 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +108 vs. TAMPA BAY LOSS – $200 +10
04/17 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH +105 vs. ST. LOUIS WINNER + $210
04/16 MLB UNDERDOG ACCESS HOUSTON +210 vs. OAKLAND LOSS – $200 +110
04/16 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +155 vs. WASHINGTON WINNER + $310
04/15 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH +115 vs. ST. LOUIS LOSS – $200 +100
04/15 MLB UNDERDOG ACCESS SAN DIEGO +150 vs. LA DODGERS WINNER + $300
04/14 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +125 vs. PHILADELPHIA LOSS – $200 +60
04/14 MLB UNDERDOG ACCESS ATLANTA +130 vs. WASHINGTON WINNER + $260
04/13 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +107 vs. SAN FRANCISCO LOSS – $200 +90
04/13 MLB UNDERDOG ACCESS ATLANTA +145 vs. WASHINGTON WINNER + $290
04/12 MLB UNDERDOG ACCESS CINCINNATI +102 vs. PITTSBURGH LOSS – $200 +70
04/12 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +135 vs. SAN FRANCISCO WINNER + $270
04/11 MLB UNDERDOG ACCESS OAKLAND +135 vs. LA ANGELS WINNER + $270 +70
04/11 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +126 vs. DETROIT LOSS – $200
04/10 MLB UNDERDOG ACCESS PITTSBURGH +170 vs. ARIZONA LOSS – $200 +50
04/10 MLB UNDERDOG ACCESS TORONTO +125 vs. DETROIT WINNER + $250
04/09 MLB UNDERDOG ACCESS HOUSTON +145 vs. SEATTLE WINNER + $290 +90
04/09 MLB UNDERDOG ACCESS COLORADO +115 vs. SAN FRANCISCO LOSS – $200
04/08 MLB UNDERDOG ACCESS MILWAUKEE +113 vs. CHI CUBS WINNER + $226 +26
04/08 MLB UNDERDOG ACCESS BALTIMORE +135 vs. BOSTON LOSS – $200
04/07 MLB UNDERDOG ACCESS MIAM +120 vs. NY METS LOSS – $200 -400
04/07 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +120 vs. ATLANTA LOSS – $200
04/06 MLB UNDERDOG ACCESS ST. LOUIS +115 vs. SAN FRANCISCO WINNER + $230 +490
04/06 MLB UNDERDOG ACCESS CHI WHITE SOX +130 vs. SEATTLE WINNER + $260
04/05 MLB UNDERDOG ACCESS MIAMI +140 vs. NY METS WINNER + $280 +520
04/05 MLB UNDERDOG ACCESS ARIZONA +120 vs. MILWAUKEE WINNER + $240
04/04 MLB UNDERDOG ACCESS SEATTLE +148 vs. OAKLAND LOSS – $200 +24
04/04 MLB UNDERDOG ACCESS PHILADELPHIA +112 vs. ATLANTA WINNER + $224
04/03 MLB UNDERDOG ACCESS COLORADO +125 vs. MILWAUKEE WINNER + $250 +50
04/03 MLB UNDERDOG ACCESS SAN DIEGO +130 vs. NY METS LOSS – $200
04/02 MLB UNDERDOG ACCESS HOUSTON +165 vs. TEXAS LOSS – $200 +90
04/02 MLB UNDERDOG ACCESS COLORADO +145 vs. MILWAUKEE WINNER + $290
04/01 MLB UNDERDOG ACCESS CHI CUBS +115 vs. PITTSBURGH WINNER + $230 +442
04/01 MLB UNDERDOG ACCESS SEATTLE +106 vs. OAKLAND WINNER + $212